Tak Potrafię
WYBIERZ CENTRUM
SZKOLENIASzkolenia dopasowane do potrzeb uczestników to najlepszy sposób na podnoszenie kompetencji i zwiększanie szans na zatrudnienie. Oferta jest szeroka, a o wyborze decyduje sam uczestnik  po konsultacjach ze specjalistami rynku pracy.


 

Uczestnictwo w projekcie rozpoczyna się od rozpoznania potrzeb i dopasowania oferty wsparcia, która zawsze bezpośrednio odnosi się do celów samego zainteresowanego.  Podnoszenie kompetencji zawodowych to jedna ze ścieżek prowadzących do zdobycia wymarzonej pracy. Często to właśnie brak specjalistycznych umiejętności blokuje rozwój zawodowy. Projekt przewiduje dostosowanie umiejętności poprzez szkolenia i bony szkoleniowe (średnio 150 h). Za udział w szkoleniach przewidziano stypendium szkoleniowe.

30 Uczestników Projektu skorzysta ze szkoleń, które zostaną wybrane w oparciu 
o Indywidualny Plan Działania opracowany w porozumieniu z coachem. Przy wyborze będą decydowały osobiste preferencje oraz aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy. Wysoką jakość szkoleń zagwarantują egzaminy zewnętrzne zakończone certyfikatami potwierdzającymi kwalifikacje zgodnie ze standardami usług. Będzie to równoznaczne 
z uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w odpowiednim rozporządzeniu.
Dla 40  najbardziej aktywnych uczestników  przewidziano bony szkoleniowe, dzięki którym będą mogli samodzielnie wybrać szkolenie oraz instytucję, która je przeprowadzi. Warunkiem jest posiadanie przez nią wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,  uwzględniających wymogi jakościowe określone w Małopolskim Standardzie Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.
 

 

 

 

 

Przypominamy o statecznym terminie rozliczenia dotacji, na brakujące dokumenty  oczekujemy do  16 marca b.r. do godziny 17.00.  

 

 

Informacja dla Uczestników  projektu, którzy otrzymywali stypendium stażowe lub szkoleniowe!

 

 

Serwis praca.obpon.pl  - baza ofert pracy dla młodych osób niepełnosprawnych.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Powered by NEGON