Tak Potrafię
WYBIERZ CENTRUM
STAŻEStaż to zdobycie doświadczenia potrzebnego nie tylko do życiorysu zawodowego. To przede wszystkim rozwijanie posiadanych umiejętności w środowisku, które być może stanie się kiedyś właściwym miejscem pracy. 

Jedną z możliwości oferowanych przez Projektodawcę jest nabywanie doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo w stażu. W ramach tego instrumentu zaplanowano dwie ścieżki działania, które pozwolą uczestnikom projektu uzyskać praktyczne umiejętności zawodowe. 58 uczestników weźmie udział w stażach zawodowych trwających przez 
4 miesiące, które będą realizowane zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem w wymiarze standardowym tj. 8 h/dobę i 40 h tygodniowo, a dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym 7 h/dobę i 35 h tygodniowo. Dla 12 najbardziej aktywnych osób zaplanowano bony stażowe trwające 6 miesięcy, które zrealizowane zostaną w miejscu wybranym przez zainteresowanego. Uczestnicy realizujący staż otrzymają stypendium stażowe.
 

 

 

 

 

Dziękujemy i gratulujemy  wszystkim, którzy uczestniczyli w projekcie oraz przyczynili się do jego sukcesu!

 

 

Kompleksowe szkolenia i doradztwo prowadzące do podniesienia kwalifikacji zawodowych, interesujące warsztaty, praktyki i staże.

 

 

Wakacje to doskonała okazja, by zainwestować w swoją przyszłość i, rozwijając swoje umiejętności, zarobić trochę pieniędzy. Praca sezonowa może zainteresować zarówno studentów, jaki i bezrobotnych.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Powered by NEGON