Tak Potrafię
WYBIERZ CENTRUM
REKRUTACJA

 

 


Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce informuje, że trwa rekrutacja do projektu „Tak, potrafię!”. 

Proces rekrutacji przebiega w następujący sposób:
•    kontakt z jednym z Centrów Wsparcia (Kraków, Brzesko, Wadowice, Oświęcim)
•    wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokumentów rekrutacyjnych
•    weryfikacja warunków formalnych zgodnie z wymogami projektu
•    rozpoczęcie udziału w projekcie

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymy Centrami Wsparcia "Kolping"

 


 

Poniżej znajdą Państwo listy rankingowe z poszczególnych Centrów Wsparcia Kolping:

 

LISTY RANKINGOWE POSZCZEGÓLNE CENTRA:

 

Grupa I Wadowice 14.09.2016

Grupa I Kraków 05.10.2016

Grupa I Oświęcim 10.10.2016

Grupa II Kraków 17.10.2016

Grupa II Wadowice 20.10.2016

Grupa III Kraków 31.10.2016

Grupa I Brzesko 16.11.2016

Grupa IV Kraków 21.11.2016

Grupa III Wadowice 30.11.2016

Grupa II Oświęcim 19.12.2016

Grupa IV Wadowice 02.01.2017

Grupa V Kraków 13.01.2017

Grupa III Oświęcim 23.01.2017

Grupa V Wadowice 31.01.2017

Grupa II Brzesko 03.02.2017

Grupa VI Kraków 10.03.2017

Grupa VI Wadowice 17.03.2017

Grupa IV Oświęcim 17.03.2017

Grupa III Brzesko 03.04.2017

Grupa VII Wadowice 24.04.2017

Grupa IV Brzesko 09.06.2017

Grupa VII Kraków 12.06.2017

Grupa VIII Wadowice 14.06.2017

Grupa V Brzesko 04.09.2017

Grupa V Oświęcim 04.09.2017

 


 

LISTY RANKINGOWE - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

 

Listy rankingowe wniosków aplikacyjnych, działalność gospodarcza -  wyniki wstępnej oceny

Listy rankingowe wniosków aplikacyjnych, działalność gospodarcza -  wyniki końcowej oceny

Lista przyznanych dotacji na założenie działalności gospodarczej w projekcie „Tak potrafię!”

 


 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Uwaga:  W przypadku osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

 

I.    Dokumenty - Rekrutacja Uczestników Szkolenia i Staże:


1.    Regulamin uczestnictwa
2.    Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy
3.    Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie
4.    Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych
5.   Załącznik nr 4 do Regulaminu – Oświadczenie o poinformowaniu o podjęciu zatrudnienia i otrzymaniu oferty

6.    Załącznik nr 5 do Regulaminu – Oświadczenie o uczestnictwie w projekcie

7.    Załącznik nr 6 do Regulaminu – Oświadczenie dot. przyznania dodatku aktywizacyjnego
8.    Załącznik nr 7 do Regulaminu – Oświadczenie nt. sytuacji po zakończeniu udziału

 


 

II.    Dokumenty dodatkowe - Rekrutacja Uczestników Działalność Gospodarcza:

 

1.    Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy,
2.    Regulamin dotyczący zakładania Działalności Gospodarczej,
3.    Wniosek aplikacyjny do Regulaminu udziału w projekcie „Tak, potrafię!”,
4.    Karta Oceny Merytorycznej.
5.    Karta Oceny z rozmów.

 


 

III.  Zwrot kosztów dojazdu:

 

1. Szczegółowe zasady dokonywania zwrotu kosztów przejazdu na doradztwo/szkolenie/staż

2. Wniosek o refundację kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca doradztwa/szkolenia/stażu.

 


 

IV. Dodatek aktywizacyjny:

 

1. Regulamin przyznawania dodatku aktywizacyjnego

2. Załącznik nr 6 wniosek dodatek aktywizacyjny

3. Lista obecności

 


 

 

Słyszałaś o szkoleniach dofinansowanych z Funduszy Europejskiej? Znasz kogoś, kto założył lub rozwinął firmę dzięki dotacjom? Sama też chciałabyś spróbować, ale nie wiesz od czego zacząć? Oto kilka podpowiedzi…

 

 

 

Przedstawiamy naszą kolejną granto-biorczynię, która bardzo intensywnie rozwija działalność gospodarczą, a jest to działalność bardzo przyjemna zwłaszcza dla klientów,  dzisiaj  firma ,,BOBSTRAM” – Anna Bobak

 

 

Wspaniałe wieści z Międzynarodowej Konwencji Kolpinga w Limie, Peru. Pani Beata Harasimowicz, Wiceprzewodnicząca Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Koordynatorka Projektu „Tak, potrafię!” została uhonorowana Odznaką Honorową Międzynarodowego Dzieła Kolpinga. Odznaczenia przyznano 4 osobom reprezentującym Europę, Afrykę, Azję, Amerykę Łacińską. Serdecznie Gratulujemy!!!

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Powered by NEGON