Tak Potrafię
WYBIERZ CENTRUM
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZAWłasna inicjatywa sprzyja odnoszeniu sukcesu. Dlatego też osoby, które ją mają mogą liczyć na pomoc specjalistów oraz wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej. 

Aktywność i dążenie do samodzielności to jeden z priorytetów projektu „Tak, potrafię!”. 
W związku z tym oferta profesjonalnego wsparcia obejmuje także osoby przejawiające chęć założenia własnej działalności gospodarczej. 10 osób  z tej grupy weźmie udział w szkoleniu dotyczącym zakładania  i prowadzenia własnej firmy. Uczestnicy projektu, korzystający z tej ścieżki będą mogli liczyć na wsparcie specjalistów w zakresie wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie własnego biznesu. W ramach projektu przewidziano także dotacje na założenie własnej firmy.

 

LISTY RANKINGOWE - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

 

Listy rankingowe wniosków aplikacyjnych, działalność gospodarcza -  wyniki wstępnej oceny

Listy rankingowe wniosków aplikacyjnych, działalność gospodarcza -  wyniki końcowej oceny

Lista przyznanych dotacji na założenie działalności gospodarczej w projekcie „Tak potrafię!”

 

Warunki wypłaty jednorazowo środków na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 

 

 

Dziękujemy i gratulujemy  wszystkim, którzy uczestniczyli w projekcie oraz przyczynili się do jego sukcesu!

 

 

Kompleksowe szkolenia i doradztwo prowadzące do podniesienia kwalifikacji zawodowych, interesujące warsztaty, praktyki i staże.

 

 

Wakacje to doskonała okazja, by zainwestować w swoją przyszłość i, rozwijając swoje umiejętności, zarobić trochę pieniędzy. Praca sezonowa może zainteresować zarówno studentów, jaki i bezrobotnych.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Powered by NEGON