Tak Potrafię
WYBIERZ CENTRUM
Praca dla młodych osób
Oferty pracy dla młodych
Wspieramy osoby młode na rynku pracy
Szukasz pracy? Zgłoś się!
Oferujemy szkolenia, staże i dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Weź udział w kompleksowym wsparciu przygotowującym do podjęcia pracy

Strona główna

Szukasz pracy?

 

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje?

Chcesz być atrakcyjny/a dla pracodawców?

Chcesz zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe podczas stażu?

Myślisz o założeniu własnej działalności gospodarczej?

 

 

Skorzystaj ze szkoleń, staży lub załóż własną działalność gospodarczą!

 


ZAPRASZAMY do udziału w projekcie „Tak, potrafię!”:


osoby do 29 roku życia zamieszkałe na terenie Małopolski, które:
•    nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy (są bierne zawodowo)
•    nie kształcą się w trybie stacjonarnym (dziennym)
•    nie szkolą się (w okresie ostatnich 4 tygodni)

 

Rekrutacja została zakończona!


Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „Tak, potrafię!” współfinansowanym z Poddziałania 1.2.2.

 

Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 


OFERUJEMY:


•    szeroką ofertę szkoleń ze stypendium
•    płatne staże zawodowe 
•    środki na własną działalność 
•    doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
•    zwrot kosztów dojazdu
•    finansowy dodatek aktywizacyjny 

 


ZAPEWNIAMY:


•    wsparcie w określeniu Twoich planów zawodowych poprzez tworzenie Indywidualnego Planu Działania 
•    zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w 4- lub 6-miesięcznym stażu u pracodawcy
•    podniesienie kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniu zakończonym uzyskaniem kwalifikacji/uprawnień
•    możliwość otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
•    ofertę pośrednictwa pracy i kompleksowej pomocy

Ponadto:
•    zwrot kosztów dojazdu, materiały na zajęcia, poczęstunek podczas zajęć
•    stypendium stażowe
•    stypendium szkoleniowe
 


KORZYŚCI DLA CIEBIE:


Praca lub rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz nowe kwalifikacje

i praktyczne doświadczenie zawodowe

 

Udział w projekcie „Tak, potrafię!” jest całkowicie BEZPŁATNY. 
To Ty zyskujesz!

 


 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w Projekcie AS: aktywnie – społecznie

 

Życzenia - Wielkanoc 2019

 

Już 10 grudnia w Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbędzie się konferencja "Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców".

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Powered by NEGON